De website Groenehalte.be is een product van Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers vzw, afgekort BTTB, TTB of TreinTramBus en hierna TreinTramBus vzw genoemd, gelegen te Kortrijksesteenweg 304, 9000 Gent, met ondernemingsnummer BE 0430.410.873 en e-mailadres info@treintrambus.be

BESCHERMING VAN UW PRIVACY – VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

TreinTramBus vzw hecht veel belang aan uw privacy en streeft naar strikte naleving van de geldende wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische privacywetgeving.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens, is TreinTramBus vzw verantwoordelijk voor het waarborgen van uw privacy.

Deze privacyverklaring beschrijft ons privacybeleid en de keuzes die u kunt maken met betrekking tot de manier waarop uw gegevens online worden verzameld en gebruikt. U kunt deze verklaring gemakkelijk vinden op onze startpagina en onderaan elke pagina van de Groene Halte-website.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS – DOELEINDEN EN RECHTSGRONDEN

U heeft het recht om informatie te verkrijgen over de Groene Halte-producten en onze diensten, en om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Voor bepaalde diensten is echter het verstrekken van bepaalde gegevens vereist, zoals bijvoorbeeld voor aankopen in onze webshop of het downloaden van een .gpx van een route.

Als u ervoor kiest om ons uw persoonlijke informatie te verstrekken, zullen wij deze vertrouwelijk verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de geldende nationale en internationale wettelijke voorschriften.

Onder “verwerken” verstaan wij elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens, zoals verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, delen, gebruiken, enzovoort.

Wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt, worden deze opgenomen in onze bestanden en verwerkt. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Communicatie met u.
 • Beheer van het contactenbestand, productinformatie en uitvoering van marktstudies.
 • Informeren over nieuwe kenmerken, diensten en producten van Groene Halte of TreinTramBus.
 • Correcte afhandeling van uw aankopen in de webshop.
 • Contact met en administratie van onze vrijwilligers.

De verwerking van uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden is altijd gebaseerd op een van de volgende rechtsgronden:

 • Wettelijke verplichting.
 • Goede vervulling van de taken van de organisatie.
 • Uitvoering van een overeenkomst met u.
 • Uw toestemming.

Naast persoonsgegevens kunnen we bij TreinTramBus vzw ook anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser-type, besturingssysteem en domeinnaam van de website die u naar onze website leidde, of waarlangs u onze website verlaat. Zo kunnen we de website permanent optimaliseren voor gebruikers.

PROPORTIONALITEIT EN VERTROUWELIJKHEID

We verzamelen alleen de benodigde gegevens en behandelen deze zorgvuldig. We verwerken uw gegevens vertrouwelijk, in overeenstemming met de nationale en internationale wetgeving.

DOORGIFTE EN BEWARING

Als we voor het uitvoeren van een taak of dienst een beroep moeten doen op een andere overheidsinstelling of extern bedrijf (bijvoorbeeld een softwarefirma of adviesbureau), mogen zij uw gegevens alleen verwerken binnen het afgesproken kader. Voor het verzenden van nieuwsbrieven maken wij gebruik van de diensten van Mailchimp (zie verder). Dit is een Amerikaans bedrijf, waardoor persoonsgegevens (e-mailadres) worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bij het verzenden van nieuwsbrieven. Mailchimp is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield voor deze activiteiten. Persoonsgegevens die voor andere doeleinden worden verwerkt, blijven altijd binnen de EER. Op onze website maken we gebruik van plug-ins van sociale mediakanalen en Google. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening. Formulieren die niet zijn gekoppeld aan nieuwsbrieven (zie verder) worden gebruikt om contactgegevens te verzamelen. Deze gegevens worden lokaal opgeslagen in de database van deze website en worden na 6 maanden verwijderd.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Onder de privacywetgeving (AVG) heeft iedereen bepaalde rechten. TreinTramBus vzw erkent en respecteert deze rechten. Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Informatie en inzage: u kunt vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en hier inzage in krijgen. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom van de gegevensverwerking.
 • Correctie: als u denkt dat we onjuiste gegevens van u hebben, laat het ons dan weten, dan passen we ze aan.
 • Verwijdering: u kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben te verwijderen. Het kan zijn dat we die gegevens voor andere doeleinden moeten blijven verwerken (bijvoorbeeld administratie of duplicaten).
 • Beperking: als u denkt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, kunt u ook verzoeken om de verwerking te beperken.
 • Bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als het om marketing gaat, zullen we de verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: dit is recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te dragen. Als u hiervan gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming (bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mails), kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.
 • Om uw rechten uit te oefenen, kunt u ons een schriftelijk en gedateerd verzoek sturen via info@treintrambus.be of per post naar ons adres.
 • Voor een correcte afhandeling van uw verzoek hebben we de volgende gegevens nodig:
 • Uw naam.
 • Een recto-verso scan of kopie van uw identiteitskaart.
 • Welk recht u wilt uitoefenen.
 • Indien van toepassing, op welke manier u de gegevens wilt ontvangen: op papier (op te halen op het secretariaat van TreinTramBus) of elektronisch (op te halen op het secretariaat van TreinTramBus).
 • We zullen binnen één maand reageren op uw verzoek en, indien we niet aan uw verzoek kunnen voldoen, dit motiveren.

FORMULIEREN EN NIEUWSBRIEVEN

U kunt zich via onze website (gratis) abonneren op onze elektronische nieuwsbrief. Dit kan op drie manieren: 1. via het formulier “schrijf je in op onze nieuwsbrief”, 2. via de webshop wanneer u aangeeft dat u verdere communicatie wilt ontvangen over onze diensten en producten, en 3. via het downloaden van een .gpx. Bij elke methode vragen we altijd om bevestiging voordat we nieuwsbrieven versturen. Met onze digitale nieuwsbrieven brengen we nieuws over onze dienstverlening en producten. Gebruikers kunnen zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief. Op dat moment worden alle gegevens uit de mailinglijst verwijderd. De nieuwsbrief wordt verzonden via het online e-mailplatform MailChimp. MailChimp verzamelt gegevens over welke nieuwsbrieven worden geopend en welke links in de nieuwsbrief worden aangeklikt. Deze gegevens worden alleen geregistreerd voor statistische analyse van leesgedrag en om het informatie- en dienstenaanbod beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp vindt u op hun website. Formulieren die niet zijn gekoppeld aan Mailchimp worden gebruikt om contactgegevens te verzamelen voor informatie-uitwisseling (contactformulier) of specifieke uitnodigingen. Deze gegevens worden lokaal opgeslagen in de database van deze website en worden na 6 maanden verwijderd. De gegevens, verzameld over aankopen van lidmaatschappen bij TreinTramBus vzw, worden ook opgeslagen in de database.

Leden van TreinTramBus kunnen op elk moment hun lidmaatschap opzeggen door een e-mail te sturen naar info@treintrambus.be, waarna alle persoonsgegevens uit de database worden verwijderd. Er wordt echter geen restitutie verleend voor het lidmaatschapsgeld.

BEELDMATERIAAL

Bij door ons georganiseerde activiteiten kunnen niet-gerichte beelden of sfeerbeelden worden gemaakt. In dergelijke gevallen kunnen we niet altijd toestemming vragen. Als u herkenbaar bent op dergelijk materiaal en wilt dat het wordt verwijderd, kunt u contact met ons opnemen en zullen we het nodige doen.

Bij het maken en publiceren van gericht beeldmateriaal vragen we altijd vooraf uw toestemming.

VRAGEN EN KLACHTEN

Voor vragen of klachten met betrekking tot deze privacyverklaring of het gebruik van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met het secretariaat van TreinTramBus via info@treintrambus.be of per brief naar:

TreinTramBus vzw

Kortrijksesteenweg 304, 9000 Gent

In geval van een klacht zullen wij redelijke maatregelen nemen om uw bezorgdheid over de verwerking van uw persoonsgegevens aan te pakken. Als we geen bevredigend antwoord kunnen geven op uw klacht, zullen we dit motiveren.

DISCLAIMER

ROUTES

De routes die worden aangeboden door Groene Halte, een initiatief van TreinTramBus, worden samengesteld door vrijwilligers. Hoewel wij streven naar de hoogst mogelijke nauwkeurigheid, kunnen wij niet garanderen dat alle informatie foutloos is of dat lokale omstandigheden onmiddellijk worden opgemerkt en bijgewerkt. Mocht u onjuistheden opmerken, gelieve ons hiervan op de hoogte te stellen via info@treintrambus.be, waarna wij ons inspannen om deze correcties binnen een redelijke termijn door te voeren, voor zover dit binnen onze mogelijkheden ligt.

OPENBAAR VERVOER

TreinTramBus is niet de exploitant van het openbaar vervoer en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of wijzigingen in dienstregelingen van bussen, treinen of trams of ander openbaar vervoer die verband houden met onze aangeboden producten. Wij adviseren gebruikers dan ook om voorafgaand aan hun reis de relevante routeplanners te raadplegen.

ONGEVALLEN

TreinTramBus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die zich voordoen tijdens het volgen van een van onze routes of op weg daar naartoe of ervandaan.

COPYRIGHT

TreinTramBus is de rechtmatige eigenaar van alle wandelingen, inclusief brochures, teksten, kaarten en video’s, en deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gereproduceerd, verspreid of commercieel worden geëxploiteerd. Toestemming kan worden aangevraagd door contact op te nemen via e-mail naar info@treintrambus.be. Foto’s en video’s op deze website zijn eigendom van TreinTramBus of worden gebruikt met de uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf. Het gebruik van deze beelden zonder onze toestemming of die van de betreffende fotograaf, evenals het commercieel exploiteren ervan op welk platform dan ook, is niet toegestaan.

RESPECT VOOR NATUUR EN OMGEVING

TreinTramBus verzoekt alle gebruikers van deze website vriendelijk om geen afval achter te laten tijdens hun wandelingen. Het achterlaten van afval verstoort niet alleen de natuurlijke omgeving, maar is ook hinderlijk voor andere wandelaars.

VERKOOPSVOORWAARDEN

Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.

RECHT OP WEIGERING

TreinTramBus vzw behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

IDENTIFICATIE VAN DE GEBRUIKER

Een onlinebestelling wordt door TreinTramBus vzw pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd. De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.

PRIJSZETTING VAN DE PRODUCTEN

De prijzen waaraan TreinTramBus vzw artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

VERZENDKOSTEN

Artikelen worden op kosten van de gebruiker verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres in België of het buitenland. De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst.

LAATTIJDIGE LEVERING

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om – artikelen uiteindelijk niet door TreinTramBus vzw geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal TreinTramBus vzw de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren.

TreinTramBus vzw zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaalde bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. TreinTramBus vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

HERROEPINGSRECHT

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop. De gebruiker kan dit recht uitoefenen door de goederen, voorzien van de factuur, terug te zenden naar TreinTramBus vzw, Kortrijksesteenweg 304, 9000 Gent. Op voorwaarde dat de artikelen nog in perfecte staat zijn, zal TreinTramBus vzw de artikelen terugbetalen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de retour. Wat betreft artikelen voorzien van een veiligheidsverpakking (wandelgids, …), zal een retour door TreinTramBus vzw slechts worden aanvaard wanneer deze verpakking ongeopend is.

PROBLEMEN OF KLACHTEN

De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan TreinTramBus te melden. Klachten zullen door TreinTramBus vzw in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 7 kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan.

Enkel schriftelijke klachten gericht aan het secretariaat van TreinTramBus worden aanvaard (e-mail of aangetekend schrijven): info@treintrambus.be of TreinTramBus vzw, Kortrijksesteenweg 304, 9000 Gent. In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van TreinTramBus steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

BEWIJSMIDDELEN

De gebruiker en TreinTramBus vzw aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van TreinTramBus vzw door partijen worden aanvaard als bewijs.

KORTINGEN

Kortingen en kortingscodes zijn steeds tijdelijk geldig. De geldigheid is 12 maanden na ontvangst van de korting, tenzij anders vermeld in de actie.